Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PORTÁLU ČASNARYBY.CZ

1. Základní ustanovení

 1.1 Provozovatelem portálu na internetových stránkách https://casnaryby.cz (dále jen „ČasNaRyby.cz“) je Jiří Louthan IČ: 71110984, se sídlem Ke Hřbitovu 219, 270 61 Lány. 

 1.2 Každý uživatel je povinen se před použitím portálu ČasNaRyby.cz seznámit s těmito Všeobecnými a obchodními podmínkami použití (dále jen „Podmínky“), používáním portálu ČasNaRyby.cz pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

 1.3 Podstatou  portálu ČasNaRyby.cz je poskytovat informace rybářům a přátelům rybaření.

 

2. Ochrana osobních ůdajů

 2.1. Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Uživatel svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit registraci) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, uživatel má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat. ČasNaRyby.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel odsouhlasením Všobecných obchodních podmínek souhlasí se zasíláním informačních e-mailů o novinkách na ČasNaRyby.cz.

 2.2. Provozovatel ČasNaRyby.cz si vyhrazuje právo uchovávat údaje o činnosti uživatele (IP adresa, registrační údaje) pro účely evidence vloženého obsahu a za účelem interního využití, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů veřejné moci o jejich sdělení, avšak bez konkrétní identifikace jednotlivých uživatelů. 

 

3. Závěrečná ustanovení

 3.1 Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit

 3.2 Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele portálu ČasNaRyby.cz od okamžiku jejich zveřejnění.